0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Διαφορετικοί πολίτες χρησιμοποίησαν το
gov.gr εκδίδοντας ένα τουλάχιστον έγγραφο ή
υποβάλλοντας μια ηλεκτρονική δήλωση.
3.768.524 Εξουσιοδοτήσεις
241.212.922 Έγγραφα ή δηλώσεις
εκδόθηκαν/υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.
12.687.264 Υπεύθυνες δηλώσεις
90.716.447 Άυλες συνταγές
6.730.099 Πιστοποιητικά δημοτολογίου
1.285.942 Ληξιαρχικές Πράξεις
1
Ψηφιακές συναλλαγές σε συνεχή άνοδο
8,8 εκ.
94 εκ.
567 εκ.
620 εκ.
2018
2019
2021
2022

8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2018

94 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2019

567 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2021

620 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές το 2022

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Οι ψηφιακές συναλλαγές σημείωσαν εκθετική αύξηση: Τα μόλις 8,8 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές* το 2018, εκτοξεύθηκαν στα 34 εκατομμύρια κατά το δεύτερο μισό του 2019 και κατόπιν σχεδόν τριπλασιάστηκαν κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της νέας ψηφιακής πύλης gov.gr, το 2020, ξεπερνώντας τα 94 εκατομμύρια.

Το 2021, οι πολίτες αγκάλιασαν μαζικά τα νέα ψηφιακά εργαλεία, πραγματοποιώντας συναλλαγές πολλαπλάσιου όγκου που έφτασε τα 567 εκατομμύρια. Κάθε ενήλικος πολίτης που γλίτωνε ετησίως, κατά μέσο όρο, μια μόνο αναμονή σε ουρά, σήμερα γλιτώνει πάνω από 100 ουρές αναμονής, χάρη στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Το φαινόμενο αυτό διατηρεί στο ακέραιο τη δυναμική του, καθώς στο πρώτο οκτάμηνο του 2022 κατεγράφησαν πάνω από 620 εκατομμύρια ψηφιακές συναλλαγές.

*όλες δηλαδή οι ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται σε κάθε πολίτη, καθώς και το σύνολο των ανταλλαγών πληροφορίας μεταξύ δημόσιων φορέων που απαιτούνται για την εξυπηρέτησή του.

2
Κάθε μέρα, μια νέα ψηφιακή υπηρεσία

Την πρώτη ημέρα λειτουργίας του, τον Μάρτιο του 2020, το gov.gr συγκέντρωσε 501 ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονταν μέχρι τότε διάσπαρτες σε διάφορες ιστοσελίδες φορέων του Δημοσίου. Σε αυτές, προστέθηκαν η Υπεύθυνη Δήλωση και η Εξουσιοδότηση, οι δύο πρώτες νέες ψηφιακές υπηρεσίες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στο καινούριο περιβάλλον του gov.gr.

Τον Μάιο του 2023, οι ψηφιακές υπηρεσίες έφτασαν τις 1.550, κάτι που σημαίνει ότι κατά μέσο όρο στο gov.gr προσθέτονταν καθημερινά πάνω από μία νέα υπηρεσία, δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνες που οδηγούσαν συχνότερα τον πολίτη στις ουρές των φορέων του Δημοσίου, όπως ενδεικτικά: δημοτολογικά πιστοποιητικά, ληξιαρχικές πράξεις, προσωρινές άδειες οδήγησης, αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας και οδήγησης, αντίγραφα ποινικού μητρώου.

 

3
Διαλειτουργικότητες, όχημα απλούστευσης

Εφαρμόζοντας την αρχή “άπαξ και μόνο” (once – only), διασυνδέσαμε μητρώα του Δημοσίου, ώστε να ανταλλάσσουν μεταξύ τους τα απαραίτητα στοιχεία μόνο με έγκριση από την πλευρά του πολίτη. Μέσα από τις διαλειτουργικότητες, το Κράτος λειτουργεί ως ένα και οι πολίτες παύουν να αντιμετωπίζονται από τις δημόσιες υπηρεσίες σαν άτυποι κλητήρες που μεταφέρουν οι ίδιοι έγγραφα για λογαριασμό του. Παράλληλα, μέσα από τη διαδικασία αυτή, εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ταχύτητα και μειώνονται στο ελάχιστο οι περιπτώσεις εσφαλμένων καταχωρίσεων.

Από το 2019 έως το 2023, η Ελλάδα αύξησε εκθετικά τις διασυνδέσεις μεταξύ των μητρώων. Ειδικότερα, από τα 4,5 εκατομμύρια του 2018, το 2021 κατέγραψε σχεδόν 300.000.000 διαλειτουργικότητες, με έμφαση σε αυτές που παράγουν τη μεγαλύτερη ωφέλεια για τον πολίτη: μητρώο πολιτών, μητρώα ΕΦΚΑ, ΑΜΚΑ και, βέβαια, COVID “συνομιλούν” σε ευρύτατη κλίμακα με τα υπόλοιπα μητρώα του Δημοσίου μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας, απλουστεύοντας σημαντικά τις ψηφιακές υπηρεσίες.

4
Λιγότερα βήματα, ταχύτερη εξυπηρέτηση

Στόχος μας, εξαρχής, ήταν να ανασχεδιάσουμε το Κράτος από την σκοπιά του πολίτη, κάνοντάς το πιο γρήγορο, πιο απλό, πιο αποδοτικό, πιο φιλικό προς εκείνον που συναλλάσσεται μαζί του. Επικεντρωθήκαμε αρχικά στα λεγόμενα “γεγονότα ζωής” (εκείνες, δηλαδή τις μεταβολές στη ζωή ενός ατόμου που πρέπει να δηλωθούν σε τουλάχιστον ένα μητρώο του Δημοσίου), με στόχο να μειώσουμε τα βήματα, τα δικαιολογητικά και τις διατυπώσεις που απαιτούνταν. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της στρατηγικής μας ήταν η διαδικασία της δήλωσης γέννησης, όπου οι πέντε ουρές αναμονής συγχωνεύτηκαν σε μία -και αυτή αποκλειστικά εντός του μαιευτηρίου.