Όροι Χρήσης

Γενικές πληροφορίες

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους όρους χρήσης, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η αποδοχή των όρων χρήσης, η οποία θεωρείται ως γενομένη με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα, συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συμφωνία σας προς τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση που δεν κάνετε αποδεκτό οποιοδήποτε μέρος της παρούσας συμφωνίας, θα σας παρακαλούσαμε να μην κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Γενικοί Όροι Χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας γίνεται μόνο κατά τον τρόπο που επιτρέπουν οι παρόντες όροι χρήσης. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα με τρόπο που ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην ίδια την ιστοσελίδα ή στους διακομιστές (servers) της. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα με τρόπο που θα έβλαπτε κάποιον τρίτο. Επιπρόσθετα, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα και τους σχετιζόμενους με αυτή διακομιστές με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από αυτόν που επί του παρόντος σας παρέχεται.

Οι ήχοι, οι εικόνες και τα κείμενα μπορεί να ανήκουν στον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ή σε τρίτα μέρη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιείτε ή να τα μεταφέρετε σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, καθώς ενδέχεται να αποτελούν προστατευόμενη ιδιοκτησία ή προστατευόμενα στοιχεία της προσωπικότητας του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ή τρίτων μερών. Ως χρήστης της Ιστοσελίδας συμφωνείτε ότι δεν θα αναπαραγάγετε, ανατυπώσετε, αντιγράψετε, πωλήσετε, εμπορευθείτε ή μεταπωλήσετε εν όλω ή εν μέρει στοιχεία της Iστοσελίδας για οποιοδήποτε σκοπό.

Επιτρέπεται εξαιρετικά και μόνο για μη εμπορική χρήση, η μεμονωμένη αντιγραφή, αποθήκευση ή αναδημοσίευση περιεχομένου στοιχείων υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα απαλειφθεί η ένδειξη προέλευσης της Ιστοσελίδας. Ως χρήστης είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η και υπέγγυος/α σε αποζημίωση για κάθε ζημία που είναι αποτέλεσμα αθέτησης των υποχρεώσεών σας βάσει των παρόντων όρων χρήσης.

Διαγραφή/Αποκλεισμός Χρήστη

Παρακαλείστε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα με τρόπο που δεν προσβάλλει τρίτα μέρη. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε άσχημο ή ασεβή λόγο όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα ή τα συνδεδεμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.  Η Ιστοσελίδα δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος.

Ο Διαχειριστής της Ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Η Ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση επικοινωνίας τεκμαίρεται ότι ο χρήστης είναι άνω των 17 ετών ή ότι έχει λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα και ότι θα παράσχει τα στοιχεία του/τους, εφόσον ζητηθεί.

Επικοινωνία

×
×
×
Γενικού Περιεχομένου × Δημοσιογράφος ×
×

Επικοινωνία

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να λάβετε πρόσκληση.

×
×