eQgVI2Xx7S9mEw8t18TW
Screenshot from 2022-07-11 03-14-32
gov.gr

Το gov.gr αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ψηφιακής στρατηγικής της χώρας. Τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2020, και έκτοτε εντάσσονται διαρκώς καινούριες υπηρεσίες σε αυτό το νέο, φιλικό προς τον πολίτη περιβάλλον, ανασχεδιάζοντας ταυτόχρονα τις προϋπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες. Μέσα σε λιγότερο από δυόμισι χρόνια, μέσω του gov.gr έχουν εκδοθεί περισσότερα από 200 εκατομμύρια ψηφιακά έγγραφα.

Το gov.gr έχει ήδη δημιουργήσει ορισμένα ολοκληρωμένα πλέγματα ψηφιακών υπηρεσιών. Έτσι, στο gov.gr ο πολίτης μπορεί να εκδώσει το σύνολο των δημοτολογικών πιστοποιητικών και των ληξιαρχικών πράξεων, ενώ επίσης μπορεί να υπογράψει ψηφιακά οποιοδήποτε ιδιωτικό έγγραφο – εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό ή κοινό έγγραφο.

Wallet ID
Gov.gr wallet

Χάρη στην εφαρμογή Gov.gr wallet, ψηφιακά αντίγραφα του δελτίου ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης δημιουργούνται και αποθηκεύονται στο κινητό μας τηλέφωνο. Τα ψηφιακά αντίγραφα έχουν την ίδια ακριβώς ισχύ, εντός της χώρας, με τα έγχαρτα πιστοποιητικά. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν το κινητό τους για οποιαδήποτε συναλλαγή εντός Ελλάδας, όπως ακριβώς χρησιμοποιούσαν ως τώρα την αστυνομική τους ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης. Περαιτέρω, μέσα από την εφαρμογή, αποκτούν τη δυνατότητα να υπογράφουν ψηφιακά έγγραφα ακόμα πιο εύκολα, γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια, μέσω του docs.gov.gr. Με το Gov.gr wallet η χώρα πολιτογραφείται στο μέλλον.

Mito
Μίτος

Mε τον “Μίτο”, το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών, συστηματοποιούμε την καταγραφή και την απλούστευση των αλληλεπιδράσεων του πολίτη με το Κράτος. Χαρτογραφώντας με λεπτομέρεια, διαφάνεια και στη λογική της απλούστευσης όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες του Δημοσίου, θα είμαστε σύντομα σε θέση να εντοπίσουμε τα στάδια εκείνα που δημιουργούν περιττή γραφειοκρατία και, στη συνέχεια, να τα εξαλείψουμε.

Χάρη στον «Μίτο» ο πολίτης θα γνωρίζει εκ των προτέρων τι ακριβώς απαιτείται προκειμένου να εξυπηρετηθεί, καθώς και τον χρόνο διεκπεραίωσης του αιτήματός του. Έχουν ενταχθεί ήδη 1.500 διαδικασίες στην πιλοτική λειτουργία του Μητρώου, και πρόκειται σύντομα να ολοκληρωθεί η επεξεργασία ακόμα 3.000, οι οποίες θα αναρτηθούν στον “Μίτο”. Η εμβληματική αυτή μεταρρύθμιση γίνεται το όχημα για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών από το Δημόσιο.

Screenshot from 2022-07-11 03-16-59
Άυλη συνταγογράφηση – MyHealth app

Η άυλη συνταγογράφηση αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο πολίτες και επαγγελματίες υγείας θα διαχειρίζονται τα δεδομένα υγείας τους, το ιατρικό τους ιστορικό, τα αποτελέσματα εξετάσεων κλπ.

Πρόκειται για μία υπηρεσία του gov.gr η οποία αντικαθιστά την έντυπη συνταγή ή/και τα παραπεμπτικά εξετάσεων με ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά στοιχεία, δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στους χρονίως πάσχοντες να λαμβάνουν ιατρική συνταγή εξ αποστάσεως. Με την άυλη συνταγογράφηση μειώνεται η υπερκατανάλωση σε χαρτί και αποφεύγονται τυχόν προβλήματα που δημιουργούνται από την απώλεια ή φθορά της έντυπης συνταγής. Τέλος, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη διαφάνεια και δημιουργείται ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο με όλες τις λεπτομέρειες της συνταγής ή αντίστοιχα του παραπεμπτικού εξετάσεων.

Το MyHealth App, η αντίστοιχη εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα, δίνει άμεση και εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες για τις συνταγές, τα παραπεμπτικά, τις βεβαιώσεις και το ιστορικό της άυλης συνταγογράφησης.

Screenshot from 2022-07-11 03-18-48
Τηλεπικοινωνίες – 5G

Την τελευταία τριετία η Ελλάδα βελτιώνει σταδιακά τις επιδόσεις της στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Μέσα από ένα συνεκτικό πλέγμα νομοθετικών και διοικητικών πρωτοβουλιών, οι υποδομές αναβαθμίζονται και η πρόσβαση των πολιτών σε σύγχρονες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες γίνεται καλύτερη και φθηνότερη. Σε αυτό το συμπέρασμα συγκλίνουν, άλλωστε, τα στοιχεία τόσο της ΕΛΣΤΑΤ, όσο και της Εθνικής Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Αξιοποιώντας όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία και εφαρμόζοντας εκτεταμένα τις συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, η Ελλάδα επιταχύνει τη μετάβαση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην οπτική ίνα. Ταυτόχρονα, ολοκληρώσαμε, από τους πρώτους σε όλη την Ε.Ε., τη δημοπρασία για τα δίκτυα 5G, και βρισκόμαστε πάνω από τον ενωσιακό μέσο όρο σε ποσοστά κάλυψης των δικτύων 5ης γενιάς. Τέλος, η Ελλάδα έγινε μια από τις πρώτες χώρες που δημιούργησε το κατάλληλο νομοθετικό και επενδυτικό περιβάλλον για την παροχή υπηρεσιών δορυφορικού ίντερνετ ευρείας χρήσης.

Register office
Πιστοποιητικά Δημοτολογίων και Ληξιαρχείων από το gov.gr

Μέσω του reg.services.gov.gr οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν ψηφιακά, με λίγα μόνο κλικ, όλα τα πιστοποιητικά δημοτολογίου και όσες ληξιαρχικές πράξεις έχουν συνταχθεί ή τροποποιηθεί από το 2013 και μετά. Πρόκειται για τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, γέννησης, ιθαγένειας και εγγυτέρων συγγενών, και για τις ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου, συμφώνου συμβίωσης και θανάτου. Περαιτέρω, για τις προ του 2013 ληξιαρχικές πράξεις, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης μέσω του gov.gr και ψηφιακής έκδοσής της ύστερα από λίγες ημέρες.

Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες εξοικονομούν πολύτιμες εργατοώρες, καθώς η έκδοση των δημοτολογικών πιστοποιητικών και των ληξιαρχείων απαιτούσε τουλάχιστον μία επίσκεψη σε ΚΕΠ ή στην εκδούσα αρχή. Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξοικονομούν ανθρώπινους και υλικούς πόρους που μπορούν να κατευθύνουν σε άλλες διαδικασίες, εξυπηρετώντας τους πολίτες ταχύτερα και αποτελεσματικότερα εκεί που είναι αναγκαία η φυσική παρουσία.

Myauto
Μεταφορές

Μέσω του MyAuto, του ηλεκτρονικού φακέλου κάθε οχήματος, ο πολίτης μπορεί με το πάτημα ενός κουμπιού να έχει πρόσβαση στο σύνολο της πληροφορίας γύρω από το όχημά του. Για πρώτη φορά, οι πολίτες μπορούν να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το όχημά τους, σε πραγματικό χρόνο, χωρίς πολλαπλές και χρονοβόρες επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες. Τα στοιχεία ομαδοποιούνται σε κατηγορίες βάσει των μητρώων της Δημόσιας Διοίκησης από τα οποία και αντλούνται.

Τέλος, ψηφιακή και ιδιαίτερα απλή έγινε και η διαδικασία μεταβίβασης οχημάτων που σχεδίασαν και υλοποίησαν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω του drivers-vehicles.services.gov.gr, με ελάχιστες ενέργειες από πλευράς τόσο του πωλητή, όσο και του αγοραστή.

online-reservations
Ψηφιακά ραντεβού

Τα ψηφιακά ραντεβού (myDeskLive) καθιερώθηκαν μέσα στην πανδημία ως ένας τρόπος εξυπηρέτησης με βιντεοκλήση για εκείνες τις περιπτώσεις που δεν ήταν εφικτή η άμεση ψηφιοποίησή τους. Ξεκινώντας από την ΑΑΔΕ (myAADElive) για την απόκτηση κλειδαρίθμου, σύντομα επεκτάθηκαν στα ΚΕΠ για μια σειρά από διαδικασίες. Ακολούθησαν σταδιακά σχεδόν εκατό προξενικές αρχές της Ελλάδας σε πάνω από εβδομήντα χώρες (myConsulLive), ο ΟΑΕΔ (myOAEDlive), το σύνολο της νησιωτικής και μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας για τον eΕΦΚΑ (myEFKAlive), ο Συνήγορος του Πολίτη (mySynigorosLive) και πιλοτικά οι Δήμοι και το Κτηματολόγιο.

Το myDeskLive έχει καταγράψει μέχρι στιγμής περίπου 250.000 ψηφιακά ραντεβού, εξυπηρετώντας, μέσω βιντεοκλήσης, πολίτες σε ημέρα και ώρα που εξυπηρετεί τους ίδιους, από το σπίτι ή το γραφείο τους, με τρόπο απλό, γρήγορο και ασφαλή.

Screenshot from 2022-07-11 03-19-20
«112» Πολιτική Προστασία

Το «112», μια πανευρωπαϊκή υπηρεσία επικοινωνιών εκτάκτου ανάγκης, λειτουργούσε για χρόνια μονομερώς: οι πολίτες μπορούσαν μεν να καλούν τον αριθμό για να ζητήσουν βοήθεια, αλλά δεν ήταν δυνατόν να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για να προστατευτούν σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. Ορίσαμε ως προτεραιότητα να τεθεί αυτή σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, άμεσα, δηλαδή μέχρι το τέλος του 2019. Ξεπερνώντας μια σειρά από απαιτητικές διαδικασίες, μεταξύ των οποίων και η επικοινωνία με τους περισσότερους κατασκευαστές έξυπνων κινητών, παραδώσαμε στην Πολιτική Προστασία μια ολοκληρωμένη υπηρεσία, και μάλιστα εντός χροδιαγράμματος.

Πλέον οι συμπολίτες μας, από οποιοδήποτε σημείο της χώρας, μπορούν να ειδοποιηθούν για επερχόμενη ή εν εξελίξει επικίνδυνη κατάσταση που απειλεί τη ζωή, την υγεία ή την ασφάλειά τους, και να λάβουν οδηγίες για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας. Η δυνατότητα ειδοποιήσεων έχει πλήρως αξιοποιηθεί και συμβάλλει τα μέγιστα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής κατά τις επιχειρήσεις οργανωμένων εκκενώσεων περιοχών που απειλήθηκαν προσφάτως από πυρκαγιές, αλλά και προληπτικά για την έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού.

Screenshot from 2022-07-11 03-16-09
Ψηφιακή δήλωση γέννησης

Η «Ψηφιακή Δήλωση Γέννησης» τέθηκε σε καθολική εφαρμογή από τον Μάιο του 2020 και προβλέπει ότι όλες οι σχετικές διαδικασίες θα ολοκληρώνονται σε ένα και μοναδικό σημείο επαφής, εντός του μαιευτηρίου. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας δήλωσης γέννησης έχει ως άμεσο αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εξυπηρέτηση του πολίτη, καθώς μειώνεται ο αριθμός των αιτημάτων παροχής υπηρεσιών ενώ ελαχιστοποιείται η επαναλαμβανόμενη αλληλεπίδραση μεταξύ δημόσιας διοίκησης και πολιτών. Πρόκειται για ακόμη ένα εργαλείο καταπολέμησης της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των δημόσιων υπηρεσιών.

Screenshot from 2022-07-11 03-20-33
Νομοθετικό έργο

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρήγαγε σημαντικό νομοθετικό έργο. Κορωνίδα της νομοθετικής δραστηριότητας αποτελεί ο Νόμος για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση (4727/2020), ο οποίος συμπλήρωσε, εκσυγχρόνισε και ενοποίησε τις ρυθμίσεις πάνω στα κεντρικά ζητήματα ψηφιακής διακυβέρνησης. Στον ίδιο νόμο, καθιερώθηκε και ο Προσωπικός Αριθμός, ενώ μαζί με αυτόν η Ελλάδα υιοθέτησε πρώτη, σε όλη την Ε.Ε., τον Κώδικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, την οδηγία που ενισχύει τα δικαιώματα των πολιτών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών.

Άλλες σημαντικές νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελούν οι διατάξεις για την αναβάθμιση των κεραιοσυστημάτων, και ο νόμος για την επιτάχυνση της κτηματογράφησης. Τέλος, με τον νόμο για τις αναδυόμενες τεχνολογίες, η Ελλάδα δημιούργησε ένα “πολιτο-κεντρικό” πλαίσιο αξιοποίησης των εφαρμογών της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, το οποίο ενθαρρύνει την ανάπτυξη οικοσυστημάτων καινοτομίας προστατεύοντας ταυτόχρονα τους πολίτες από ενδεχόμενες καταχρηστικές συμπεριφορές.