2businessman-using-tablet-analyzing-sales-data-economic-growth-graph-chart

Από το 2019 έως το 2023 η Ελλάδα ανέπτυξε μία ιδιαίτερα συνεκτική νομοθετική και ρυθμιστική δράση για την προσέλκυση επενδύσεων και για την ενθάρρυνση τεχνολογικών καινοτομιών. Είναι πεποίθησή μας ότι αυτό το πλαίσιο αποτελεί το κατάλληλο περιβάλλον για να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις οι οποίες θα αλληλεπιδράσουν πολλαπλασιαστικά στα εγχώρια οικοσυστήματα. Επιπλέον, το αποτύπωμα αυτών των επενδύσεων επεκτείνεται και πέραν του ΑΕΠ της χώρας, δημιουργώντας τα λεγόμενα «spillover effects», τις δευτερογενείς θετικές συνέπειες σε τομείς όπως η διεύρυνση των ψηφιακών δεξιοτήτων.

Μέσα από τις παρεμβάσεις, δημιουργήσαμε εύφορο έδαφος για να πραγματοποιηθούν μεγάλες επενδύσεις σε πολλαπλά τεχνολογικά πεδία και σε κάθε σημείο της χώρας μας:

Cloud

Η Ελλάδα γίνεται μία από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία σύντομα θα έχει και τους τρεις «Hyperscalers», δηλαδή τις τρεις μεγάλες πολυεθνικές που ασχολούνται με το public Cloud. Είναι πλέον γεγονός ότι η Microsoft, η Amazon, η Google, όπως επίσης και η Digital Realty και άλλοι τεχνολογικοί κολοσσοί επιλέγουν την Ελλάδα ως προορισμό των Data Centers τους στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Η εξέλιξη αυτή συνιστά αποτέλεσμα μιας ευρείας κυβερνητικής πολιτικής, η οποία υλοποιεί το όραμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη έχοντας στο επίκεντρό της την ψηφιακή πρόοδο της χώρας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου, η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών και των επιχειρήσεων, η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, αλλά και ο νόμος που ψηφίσαμε για το «Cloud-first Policy», όλα έχουν συμβάλει, το καθένα με τον τρόπο του, ώστε η Ελλάδα να έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στον χώρο των data centers.

« Φαιστός » fund

Το Επενδυτικό Ταμείο «Φαιστός» ήταν μια κομβική επενδυτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης στο πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης του ελληνικού Κράτους για την ανάπτυξη μιας κερδοφόρας και βιώσιμης αγοράς 5G. Αποτελεί μια αποτελεσματική γέφυρα μεταξύ των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων, καθώς συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία των δύο αυτών κόσμων. Συγκεκριμένα, προσφέρει μοναδικές δυνατότητες, εστιάζοντας στην αγορά 5G, και δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης για οικοσυστήματα καινοτομίας με επίκεντρο τα δίκτυα 5ης γενιάς.

“Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημοσίου, η μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών και των επιχειρήσεων, η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, αλλά και ο νόμος που ψηφίσαμε για το «Cloud-first Policy», όλα έχουν συμβάλει, το καθένα με τον τρόπο του, ώστε η Ελλάδα να έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς στον χώρο των data centers”

Αναβάθμιση τηλεπικοινωνιών

Η Ελλάδα καλύπτει σταδιακά το επενδυτικό κενό που υπήρχε στη σταθερή τηλεφωνία. Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι η μετάβαση των τηλεπικοινωνιών από τα δίκτυα χαλκού στις οπτικές ίνες αποτελεί πρόκληση αντίστοιχη της απολιγνιτοποίησης στην ενέργεια. Και η ελληνική απάντηση σε αυτή την πρόκληση έρχεται μέσα από μια συντονισμένη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μέσα δηλαδή από τις επενδύσεις, τόσο των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, όσο και του κράτους, αξιοποιώντας όλους τους διαθέσιμους πόρους. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας, ο στόχος των 4,8 εκατομμυρίων γραμμών «Fiber to the Home» θα έχει καλυφθεί το αργότερο μέχρι το 2027, ώστε η συνδεσιμότητα σε όλη η χώρα να πραγματοποιείται πλέον μέσω οπτικών ινών.

Παράλληλα με τις οπτικές ίνες, η Ελλάδα επενδύει και στις νέες τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών. Το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων που η χώρα μας έχει σχεδιάσει στο πλαίσιο του αντίστοιχου Ευρωπαϊκού προγράμματος «Space Based Connectivity» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να καλύψουν οι μικροδορυφόροι ένα σημαντικό κομμάτι της συνδεσιμότητας στο άμεσο μέλλον. Και βέβαια, η Ελλάδα έχει ήδη επιτρέψει στη Starlink να εκπέμπει εντός της επικράτειας, επενδύοντας στην προοπτική του δορυφορικού ίντερνετ ευρείας χρήσης.