ΥΠ1

Παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την ανώτατη εκπαίδευση, που θέτει τις βάσεις για την άρση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση και απαλλάσσει τα δημόσια ΑΕΙ από περιττή γραφειοκρατία, εισάγοντας μια σειρά καινοτομιών σε αυτά. Με το νέο σχέδιο νόμου φιλοδοξούμε να θέσουμε τις βάσεις για ακόμα πιο εξωστρεφή δημόσια Πανεπιστήμια, ενισχύοντας τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα τους ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις δυνατότητες της χώρας στους τομείς της γνώσης, της έρευνας και της καινοτομίας.

Τα δημόσια πανεπιστήμια βρίσκονται αυτονόητα στον πυρήνα της στρατηγικής μας. Γι’ αυτό και παρέχουμε στα δημόσια ιδρύματά μας το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους, για να τους αξιοποιήσουν πληρέστερα, ταχύτερα και πιο αποτελεσματικά.

Ταυτόχρονα, υλοποιούμε μια πολιτική ανοιχτών οριζόντων, που θα επιτρέπει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, μέσα από ένα πλαίσιο αυστηρών και συνάμα λειτουργικών ποιοτικών κριτηρίων που εξασφαλίζει ότι θα προσελκύσουμε υψηλού επιπέδου πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Με τις προδιαγραφές που θέτουμε για την ίδρυση μη κρατικών-μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων εστιάζουμε στον έλεγχο ποιότητας στις μη κρατικές δομές που θα παρέχουν υπηρεσίες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα μας, αφήνοντας πίσω μάχες οπισθοφυλακής και επιλογές κλειστών συνόρων.
Με τον τρόπο αυτό, όσο το δυνατόν περισσότεροι νέοι μας, αλλά και νέοι από άλλες χώρες, θα έχουν τη δυνατότητα να σπουδάζουν στην Ελλάδα, βρίσκοντας εδώ τον ακαδημαϊκό προορισμό που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τα όνειρά τους.