Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εισέρχεται για επεξεργασία στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων η συμφωνία της Ελλάδας με την Κύπρο σχετικά με την αμοιβαία ακαδημαϊκή αναγνώριση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών ανώτατων και ανώτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων εγκεκριμένων ιδρυμάτων και η τροποποίηση του παραρτήματος 1 της συμφωνίας αυτής.

Είναι μια συμφωνία πολύ απλή στη φιλοσοφία και στις διαδικασίες της και βασίζεται σε 2 γεγονότα και μια αναγκαιότητα. Γεγονός 1, αδελφικοί δεσμοί Ελλάδος με Κύπρο και κοινή μας γλώσσα. Γεγονός 2 ότι στα πανεπιστήμια της μιας χώρας σπουδάζει μεγάλος αριθμός φοιτητών της άλλης χώρας. Στην Ελλάδα φοιτούν περίπου 4000 Κύπριοι αυτή τη στιγμή. Αν δούμε τους αριθμούς για τους Έλληνες στην Κύπρο, ο συνολικός αριθμός είναι 18.000, με φυσική παρουσία είναι περίπου οι μισοί, οι υπόλοιποι σπουδάζουν από απόσταση. Από αυτά τα 2 γεγονότα προκύπτει η εξής αναγκαιότητα. Η αναγκαιότητα είναι οι φοιτητές αυτοί να μην ταλαιπωρούνται, όταν επιστρέφουν στις χώρες τους κατά τη διαδικασία της ακαδημαϊκής αναγνώρισης του τίτλου σπουδών που απέκτησαν.

Αυτά τα γεγονότα αποτυπώνει και σε αυτή την αναγκαιότητα ανταποκρίνεται η συμφωνία που έρχεται ενώπιόν σας. Με πολύ απλά λόγια, Ελλάδα και Κύπρος συμφωνούν σε μια γρήγορη και απλή διαδικασία αναγνώρισης ακαδημαϊκών δικαιωμάτων, όσον αφορά στους τίτλους σπουδών που χορηγούν τα πανεπιστήμια τους.

Η συμφωνία αφορά τα πανεπιστήμια Ελλάδας και Κύπρου, όπως αυτά αναφέρονται στο τροποποιημένο παράρτημα 1, αφορά σε όλους τους τίτλους σπουδών που εκδίδουν αυτά τα ιδρύματα, πτυχία, μεταπτυχιακούς τίτλους ενιαίους και αδιάσπαστους τίτλους μεταπτυχιακού επιπέδου, καθώς και διδακτορικά 6 ως 8, δηλαδή επίπεδο του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων. Τι προβλέπει η νέα διαδικασία; Θα αναγνωρίζονται μέσα σε 60 μέρες από τον ΔΟΑΤΑΠ οι τίτλοι σπουδών των κυπριακών πανεπιστημίων και μέσα σε 90 μέρες από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων οι τίτλοι σπουδών των ελληνικών πανεπιστημίων. Οι προθεσμίες αυτές ξεκινούν για τους φορείς αναγνώρισης από την ημέρα κατάθεσης πλήρους φακέλου από πλευράς του ενδιαφερομένου. Επίσης, προβλέπεται προθεσμία για τους φορείς να ζητήσουν επιπλέον στοιχεία, καθώς και υποχρέωσή τους να αιτιολογούν επαρκώς τυχόν απορριπτικές αποφάσεις. Σε αυτή την τελευταία περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εκφράσουν τις αντιρρήσεις τους, πάλι μέσω μιας ταχείας διαδικασίας, που λέγεται αίτηση θεραπείας.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως θα διαπιστώσετε και από το κείμενο της συμφωνίας, με τα παραπάνω συνοψίζονται όλα τα βασικά σημεία αυτής της συμφωνίας και απλώς να σημειωθεί ότι το περιεχόμενό της είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση και με το ενωσιακό και το διεθνές δίκαιο και τις συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και με τις βέλτιστες πρακτικές αναγνώρισης τίτλων σπουδών και προσόντων που έχουν ορίσει οι φορείς του δικτύου ENIC – European Network of Information Centers in the European Region και NARIC – National Academic Recognition Information Centers in the European Union.

Φρονώ ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η εφαρμογή της συμφωνίας θα διευκολύνει σημαντικά τα παιδιά μας που σπουδάζουν στην Κύπρο, θα απαλλάξει τον ΔΟΑΤΑΠ από περιττή γραφειοκρατία, επιτρέποντας μας να κατανείμουμε το χρόνο, τους ανθρώπινους πόρους και τους υλικούς πόρους του οργανισμού σε πιο απαιτητικές διαδικασίες και θα αποτελέσει ακόμη μία επικύρωση της στενής συνεργασίας των 2 χωρών και βέβαια θα επιτρέψει και την ανάπτυξη περαιτέρω συνεργιών ανάμεσα στις 2 χώρες και στα ιδρύματα τους.

Να πω σε αυτό το σημείο ότι μέσα στο Δεκέμβριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, την επόμενη εβδομάδα θα υπογράψω με την ομόλογό μου την κυρία Αθηνά Μιχαηλίδου, το Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδας Κύπρου στον τομέα της Παιδείας στη Λευκωσία. Θα έχουμε φυσικά την ευκαιρία να συζητήσουμε αναλυτικά για το πρόγραμμα αυτό. Η έμφαση θα είναι πάλι σε ανταλλαγή καλών πρακτικών από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, τα ελληνικά με τα κυπριακά ιδρύματα, ψηφιακές δεξιότητες και τι άλλο θα μπορούσαμε να μάθουμε ένας από τον άλλο.

Να κλείσω με την ακόλουθη σκέψη, η κατάθεση αυτής της συμφωνίας ουσιαστικά εγκαινιάζει μια περίοδο πολύ πυκνού κοινοβουλευτικού έργου όπου θα κληθούμε να συζητήσουμε στην Επιτροπή μια σειρά από νομοσχέδια -ανάμεσα σε αυτά πράγματα τα οποία έχουν ήδη βγει στον τύπο και έχουν ήδη παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο- την ενίσχυση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου, την Ακαδημία Αθηνών, το νέο σχέδιο Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών, το σχέδιο νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και αμέσως μετά την προσέγγιση μας συνολικότερα για την αναδιάταξη της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σε αυτό το πλαίσιο αυτό, το οποίο θέλω να τονίσω μιας και μιλάμε για την Κύπρο, είναι ότι είχαμε την ευκαιρία υπό την Προεδρία σας να συνομιλήσουμε με την αντίστοιχη Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Κύπρου. Και επειδή μιλάμε για καλές πρακτικές, η καλύτερη πρακτική -που μπορούμε να ανταλλάξουμε νομίζω με τους Κύπριους αδελφούς μας- είναι αυτό το αίσθημα ενότητας, το οποίο προσωπικά εγώ διαπίστωσα, όταν καθόντουσαν απέναντί μας τα πολιτικά κόμματα σε μια σειρά από πράγματα, τα οποία υπό άλλες συνθήκες και σε άλλες περιπτώσεις αποτελούν αντικείμενο σφοδρού πολιτικού ανταγωνισμού ενώ τα περισσότερα απ’ αυτά τα πράγματα ακόμη και στο κατ’  ιδίαν επίπεδο τείνουμε να συμφωνούμε. Υπό αυτήν την έννοια αυτή είναι η καλύτερη πρακτική. Από τη δική μας πλευρά, εγώ αυτό που μπορώ να σας εγγυηθώ, είναι ότι θα κάνουμε το παν για να σφυρηλατήσουμε τις μεγαλύτερες δυνατές προϋποθέσεις συναίνεσης σε όλα τα νομοθετήματα, τα οποία θα βρείτε ενώπιόν σας.

Με αυτές τις σκέψεις κλείνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι καλώντας σας να υπερψηφίσετε την κύρωση της συμφωνίας.

Σας ευχαριστώ.