«Στην παιδεία είναι που θα κριθούν όλα για τις επόμενες δεκαετίες» τόνισε ο Υπουργός Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Βουλής, στην ομιλία στο πλαίσιο της συζήτησης επί των Προγραμματικών Δηλώσεων της Κυβέρνησης το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023.

Ο Υπουργός ανέλυσε το περίγραμμα του κυβερνητικού έργου στον τομέα της παιδείας, το οποίο εκτείνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, ο Κυριάκος Πιερρακάκης επισήμανε τη κρίσιμη σημασία που έχει η προσχολική αγωγή και παρέθεσε τις τομές και μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί τόσο σε αυτή, όσο και στην Α’θμια και Β’θμία, με ιδιαίτερη μνεία στην αναμόρφωση του πλαισίου της Ειδικής Αγωγής αλλά και την Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Επίσης, έκανε ειδική μνεία στους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, χαρακτηρίζοντάς τους κρίσιμη υποδομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος».

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός εξήγγειλε:

– τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής – κατάλληλα σταθμισμένων ως προς το είδος των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,

– τη διεύρυνση εφαρμογής του ολοήμερου σχολείου ως τις 17:30 και την επέκταση εφαρμογής του σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα,

– τη διαμόρφωση προγράμματος για διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας και ψηφιακών δεξιοτήτων,

– την αναβάθμιση των κτιριακών υποδομών των σχολείων της χώρας,

– τη στελέχωση των σχολικών μονάδων με προσωπικό αυξανόμενα μόνιμο,

– την ενίσχυση της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης που θα δώσει έμφαση στη συνένωση των δυνάμεων των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ και των Εργαστηριακών Κέντρων μέσω ενός νόμου – πλαισίου, που θα δώσει έμφαση στη συνένωση των δυνάμεων των ΕΠΑΛ, των ΙΕΚ και των Εργαστηριακών Κέντρων,

– την ανάπτυξη προγραμμάτων του ταμείου ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την έρευνα, τα οποία ξεπερνούν κατά πολύ το 1 δις ευρώ,

– τη διερεύνηση της δυνατότητας για σύναψη διακρατικών εκπαιδευτικών συμφωνιών – οι συμφωνίες αυτές που δύνανται να γίνουν με βάση το άρθρο 28 του Συντάγματος μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα εκπαιδευτικά ιδρύματα που λειτουργούν σε άλλες χώρες να εγκατασταθούν και μέσω παραρτημάτων επίσημα στην πατρίδα μας και να απολαμβάνουν στην Ελλάδα ισοτιμία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, με βάση αυστηρότατα κριτήρια τα οποία θα θέσει η ΕΘΑΑΕ

– την ενίσχυση της διά βίου μάθησης μέσω ενός προγράμματος 6μηνης φοίτησης στην πληροφορική που θα μπορούν να παρακολουθούν απόφοιτοι σχολών πέραν της πληροφορικής

– την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την καταπολέμηση του Αντισημιτισμού, ενώ τέλος την πρόθεση συνεργασίας με την Εκκλησία με σεβασμό στους διακριτούς θεσμικούς ρόλους.

Κλείνοντας, ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε ότι «η μοίρα της Ελλάδας, η μοίρα του λαού της, είναι να ανοιχτεί στο πέλαγος. Δεν έχουμε απολύτως τίποτα να φοβηθούμε. Αυτό είναι το στοίχημα αυτής της γενιάς. Να γίνει πρωταγωνίστρια στα νέα εθνικά άλματα. Και το στοίχημα αυτό θα το κερδίσει».